قوانین ورود به ایران
کلیه مسافران بالای 12 سال می‌توانند با ارائه‌ی گواهی واکسیناسیون 2 نوبت کرونا که از آخرین نوبت آنها 14 روز گذشته باشد یا با ارائه‌ی جواب منفی آزمایش پی سی آر در محدوده‌ی 72 ساعت به پرواز به کشور ایران سفر نمایند جواب تست پی سی آر و کارت واکسیناسیون می‌بایست به زبان انگلیسی باشد پذیرش مسافران با تابعیت غیر ایرانی صرفا با ارائه‌ی کارت واکسیناسیون با شرایط فوق امکان پذیر می‌باشدسایر اعلانات