قوانين پرواز به مقصد باکو
کلیه مسافران بالای 18 سال می توانند با به همراه داشتن کارت واکسیناسیون کرونا که از آخرین نوبت آنها 14 روز گذشته باشد به کشور آذربایجان سفر نمایند و کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی و دارای qr کد باشد سایر اعلانات